IQNA

“Və biz onu (Məryəm oğlu İsanı) Müqəddəs Ruh ilə qüvvətləndirdik” (Bəqərə/87)